ATC Kaczkarczyk - miejsce gdzie kupisz części, naprawisz auto i wykonasz badanie techniczne

Get Adobe Flash player

OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu postępowania dotyczącego wyboru dostawców urządzeń

01.04.2012

Pełne ogłoszenie

OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu postępowania dotyczącego wyboru dostawców oprogramowania

01.02.2012

Pełne ogłoszenie

OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu postępowania dotyczącego wyboru dostawców urządzeń

Pełne ogłoszenie

OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu postępowania dotyczącego wyboru dostawców oprogramowania

27.04.2011

Pełne ogłoszenie


W imieniu spółki JLK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zawiadamiam, że w dniu 12.10.2017r. nastąpiło przekształcenie spółki Kaczmarczyk Auto Serwis spółka cywilna Mariusz Kaczmarczyk, JLK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę JLK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa; w tym dniu nastąpił wpis przekształcenia spółki do rejestru przedsiębiorców KRS, pod numerem KRS: 0000698027.

Zmiana formy prawnej, a w konsekwencji nazwy nie ma wpływu na kontynuację działalności przez ten sam podmiot. Zgodnie z KSH spółka JLK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kielcach jest prawnym następcą spółki przekształconej (sukcesja generalna). W związku z przekształceniem w trybie KSH spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NIP,Regon i numer rachunku bankowego, zmianie bowiem uległa jedynie forma prawna.

Prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa ewidencjach.
Aktualne dane Spółki są następujące:
JLK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
w obrocie handlowym używany będzie skrót:
JLK SP. Z O.O. SP. K.
UL. ZAGNAŃSKA 12
25-524 KIELCE
NIP:9591636302
REGON: 292884082
KRS: 0000698027