Get Adobe Flash player

OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu postępowania dotyczącego wyboru dostawców urządzeń

01.04.2012

W związku z planowaną realizacją projektu inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B pod nazwą: ”Wdrożenie systemu B2B w firmie Kaczmarczyk Auto Serwis s.c.” poprzez zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego celem wdrożenia systemu informatycznego zintegrowanego z systemami partnerów, usprawniającego relacje biznesowe między kontrahentami,

zapraszam do składania ofert na dostawę i sprzedaż 5 kompletnych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem systemowym Windows i monitorami LCD.

Zainteresowanych złożeniem ofert oraz uzyskaniem dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny 506172722 lub mailowy atc@atckaczmarczyk.pl, ania@roper.com.pl

Złożona oferta powinna zawierać:

 1. nazwę i adres oferenta,
 2. datę sporządzenia,
 3. cenę całkowitą

Oferty prosimy przesyłać elektronicznie na adres: atc@atckaczmarczyk.pl lub ania@roper.com.pl

Termin składania ofert do 04.04.2012r

Kryterium wyboru oferty: cena, jakość wsparcia technicznego, referencje,

Z poważaniem
Mariusz Kaczmarczyk

Pełne ogłoszenie

OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu postępowania dotyczącego wyboru dostawców oprogramowania

01.02.2012

W związku z planowaną realizacją projektu inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B pod nazwą: ”Wdrożenie systemu B2B w firmie Kaczmarczyk Auto Serwis s.c.” poprzez zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego celem wdrożenia systemu informatycznego zintegrowanego z systemami partnerów, usprawniającego relacje biznesowe między kontrahentami,

zapraszam do składania ofert na dostawę i sprzedaż 6 licencji oprogramowania Firma 2000 wraz z Modułem Zamówień Internetowych i modułem Katalog

Zainteresowanych złożeniem ofert oraz uzyskaniem dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny 506172722 lub mailowy atc@atckaczmarczyk.pl, ania@roper.com.pl

Złożona oferta powinna zawierać:

 1. nazwę i adres oferenta,
 2. datę sporządzenia,
 3. cenę całkowitą
 4. warunki i termin płatności,

Oferty prosimy przesyłać elektronicznie na adres: atc@atckaczmarczyk.pl lub ania@roper.com.pl

Termin składania ofert do 01.03.2012r

Kryterium wyboru oferty: cena, jakość wsparcia technicznego, warunki płatności, referencje

Z poważaniem
Mariusz Kaczmarczyk

Pełne ogłoszenie

OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu postępowania dotyczącego wyboru dostawców urządzeń

30.10.2011

W związku z planowaną realizacją projektu inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B pod nazwą: ”Wdrożenie systemu B2B w firmie Kaczmarczyk Auto Serwis s.c.” poprzez zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego celem wdrożenia systemu informatycznego zintegrowanego z systemami partnerów, usprawniającego relacje biznesowe między kontrahentami,

zapraszam do składania ofert na dostawę i sprzedaż jednostki komputerowej – urządzenia pełniącego funkcję serwera bazodanowego, służącego do przechowywania danych.

Zainteresowanych złożeniem ofert oraz uzyskaniem dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny 506172722 lub mailowy atc@atckaczmarczyk.pl, ania@roper.com.pl

Złożona oferta powinna zawierać:

 1. nazwę i adres oferenta,
 2. datę sporządzenia,
 3. cenę całkowitą

Oferty prosimy przesyłać elektronicznie na adres: atc@atckaczmarczyk.pl lub ania@roper.com.pl

Termin składania ofert do 08.01.2012r

Kryterium wyboru oferty: cena, jakość wsparcia technicznego, referencje,

Z poważaniem
Mariusz Kaczmarczyk

Pełne ogłoszenie

OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu postępowania dotyczącego wyboru dostawców oprogramowania

27.04.2011

W związku z planowaną realizacją projektu inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B pod nazwą: ”Wdrożenie systemu B2B w firmie Kaczmarczyk Auto Serwis s.c.” poprzez zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego celem wdrożenia systemu informatycznego zintegrowanego z systemami partnerów, usprawniającego relacje biznesowe między kontrahentami,

zapraszam do składania ofert na dostawę i sprzedaż 6 licencji oprogramowania Firma 2000 wraz z modułem Terminal, Analizator i serwerem telnetowym Georgia SoftWorks.

Zainteresowanych złożeniem ofert oraz uzyskaniem dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny 506172722 lub mailowy atc@atckaczmarczyk.pl, ania@roper.com.pl

Złożona oferta powinna zawierać:

 1. nazwę i adres oferenta,
 2. datę sporządzenia,
 3. cenę całkowitą

Oferty prosimy przesyłać elektronicznie na adres: atc@atckaczmarczyk.pl lub ania@roper.com.pl

Termin składania ofert do 30.04.2011r

Kryterium wyboru oferty: cena, jakość wsparcia technicznego, warunki płatności, referencje

Z poważaniem
Mariusz Kaczmarczyk

Pełne ogłoszenie